Lektor dalšího vzdělání

Staň se odborníkem na výživu pod našim vedením!

Dovednosti ve vedení skupiny lidí

Pořádání vlastních kurzů, školení a zahájení lektorské kariéry

Rekvalifikační vzdělávací program akreditovaný MŠMT

Odborné, metodické a osobnostní kompetence

Termíny studia

rekvalifikační akreditovaný vzdělávací program MŠMT 100% online výuka 3.3 – 21.5.2023

Náplň kurzu

Osvědčení, které získáte po úspěšném složení zkoušky umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikací a lepší pracovní uplatnění.

Součástí kurzu jsou

 • skripta
 • výukový software
 • podklady pro určování tělesné diagnostiky

Forma kurzu

 • Presenčně: uspořádána tak, aby byl dostatečný prostor se všem věnovat, probíhá v Brně

Tento vzdělávací program je vhodný pro:

Výživové poradce jako další rozvoj dovedností při práci se skupinou posluchačů.

Poradce uplatní své znalosti a dovednosti z tohoto vzdělávacího programu zejména při přípravě a realizaci vlastních kurzů, přednášek a workshopů na téma zdravého životního stylu.

Potřebujete se naučit pracovat se skupinou lidí, vést je a naučit je.

Vhodné i pro ostatní profese (např.z oborů IT, jazyky, měkké dovednosti, zdravotnictví, pohybové dovednosti, obchodní zástupci, atd) zkrátka všude tam, kde budete vzdělávat dospělé.

Jak znalosti využijete?

Firmy, korporáty, větší společnosti

Největší zájem o takové lektory mají korporátní firmy, banky, větší společnosti, které chtějí svým zaměstnancům přinést benefity z oblasti péče o zdraví anebo ostatních témat vzdělání. Firmy, které se chtějí takto o své zaměstnance postarat si za tímto účelem najímají externí lektory či celý lektorský tým. Důležité při této činnosti je nejen výborná komunikační úroveň lektora, ale umění práce s lidmi, používání didaktických pomůcek a odborné znalosti.

Široké spektrum možností

Lektor (nejen zdravého životního stylu) ve spolupráci s firmou (nebo i neziskovkou) pořádá:

– praktické workshopy
– školení
– individuální konzultace
– ev. pohybovou péči (pokud je např. i fitness instruktor)
– další extra péči o zaměstnance

Efektivní příprava

Lektor zajišťuje vzdělávání, avšak důležité jsou všechny mezikroky, jako je například příprava vzdělávací akce, samotná realizace vzdělávání, ale i hodnocení vzdělávání v rámci celé jeho efektivity.

Více o vzdělávacím programu

Díky našemu pečlivě sestavenému kurzu se naučíte:

 • pořádat své vlastní kurzy a školení
 • věnovat se přednáškové a školící činnosti offline či online
 • umí pracovat s lidmi – jak individuálně, tak se skupinou

Chcete být skvělý lektor?

Pokud ano, je nutné splnit následující kroky:

  1. Zarezervujte si místo v kurzu
  2. Úspěšně složte naši zkoušku

Program je ukončen standartní praktickou zkouškou v rámci vašeho tématu, na které se zaměřujete.

Po skončení kurzu obdržíte POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ KURZU AKREDITOVANÉHO MŠMT.

Doporučujeme pokračovat na Zkoušku profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání.

Máte dotaz?

+420 777 608 571

Absolvováním získáte

Odborné kompetence

Znalosti z oboru výživy

Metodické kompetence

Didaktické metody a jejich využití v praxi, dovednosti v oblasti komunikace a práce s lidmi, práce s verbální či neverbální komunikací, práce s různými skupinami lidí, umění práce s jejich odlišnostmi, atd.

Osobnostní kompetence

Práce na osobnostním růstu lektora, empatie, upřímný zájem o posluchače, trpělivost a tolerance

Program výuky

PRESENČNÍ VÝUKA V BRNĚ

2.5
16:30 – 21:00  Zahájení výuky online přes Zoom
12.5
13:00 – 19:00 Praktický nácvik, učebna v Brně
19.5-21.5
domácí příprava a samostudium
26.5
13:00 – 19:00 Praktický nácvik, učebna v Brně
2.6-4.6
domácí příprava a samostudium
9.6
13:00 – 19:00 Praktický nácvik, učebna v Brně, ZAKONČENÍ KURZU

PRO ZÁJEMCE O ZKOUŠKU PROFESNÍ KVALIFIKACE LEKTOR:

3.6 – datum odevzdání závěrečné práce
30.6 – autorizovaná zkouška profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání

Program je ukončen standartní praktickou zkouškou v rámci vašeho tématu, na které se zaměřujete.

Po skončení kurzu obdržíte POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ KURZU AKREDITOVANÉHO MŠMT.

spokojení Lektoři 2022

Můžete se těšit na tato témata:

Orientace v základní terminologii

andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých.

Sestavení obsahu a struktury

vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí.

Rozpracování obsahu kurzu

do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky.

Zjišťování úrovně vstupních kompetencí

a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu.

Prezentace vzdělávacího obsahu

s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek.

Příprava, řízení a vyhodnocení

modelových situací a metod práce se skupinou.

Zadávání samostatných

a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu.

Hodnocení účinnosti vzdělávání

a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí.