Health kouč

Staň se odborníkem na výživu pod našim vedením!

Dovedností koučování

Schopnost poradit si s různou cílovkou

Základy marketingu - jak se propagovat

Prodejní dovednosti - prezentace nové služby klientům

Termíny studia výživový poradce

Presenční výuka v brně

 • 24.3 – 10.6

Výuka probíhá

 • v pátky 15:00 – 20:00
 • v soboty 9:30 – 16:30

Profil uchazeče

Tento vzdělávací program je vhodný pro výživové poradce, nutriční terapeuty, lektory, psychology, fitness trenéry, sestřičky, lékaře, terapeuty a odborníky z příbuzných oborů týkajících se zdraví a práce s lidmi.

Studium je rozděleno do 3 osnov studia

 • studium výživy a zdraví (fyzického i psychického)
 • studium koučovacích dovedností
 • základy marketingu a sebepropagace koučů

Forma kurzu

 • Presenční: uspořádána tak, aby byl dostatečný prostor se všem věnovat a odpovědět všem na dotazy

Tento vzdělávací program je vhodný pro:

Znalosti pro koučování různých cílových skupin

Vzdělávací program Health kouč je unikáním spojením dvou oborů: výživy vedoucí ke zdraví (z anglického „health“) a dovedností koučování. Tímto uceleným vzdělávacím programem získáte znalosti a dovednosti na úrovni průvodce zdravým životním stylem pro různé skupiny lidí a dále kompletní koučovací dovednosti a praxi tak, abyste si byli schopni poradit s jakoukoliv jinou cílovou skupinou.

Máte již svou zaběhlou klientelu

a praxi výživového poradce, nutričního terapeuta či jiného odborníka na výživu? Tak jste se jistě setkal/a s tím, že řadě klientů nevyhovují jídelníčky, nutriční plány či dodržování rigidních pravidel podle nějakého „ideálního“ systému.

Health koučink pro klienta i pro vás má jednu velkou výhodu:

klient pociťuje mnohem větší zodpovědnost za své výsledky.

Nezapomeňte si pustit:

Více o vzdělávacím programu

Tento vzdělávací program je vhodný pro výživové poradce, nutriční terapeuty, lektory, psychology, fitness trenéry, sestřičky, lékaře, terapeuty a odborníky z příbuzných oborů týkajících se zdraví a práce s lidmi.

Osnova výživy již navazuje na základy vzdělání výživového poradce: biochemie, trávení a signalizace, základy sportovní výživy, atd. Pokud jste teprve na začátku ve vzdělávání ve výživě, doporučuji začít programem Výživový poradce.

Chcete celostátně uznávané osvědčení pro profesní kvalifikaci?

Pokud ano, je nutné splnit následující kroky:

  1. Absolvovat vzdělávací program
  2. Úspěšně složit zkoušku profesní kvalifikace

Máte dotaz?

+420 777 608 571

Absolvováním vzdělávacího programu HEALTH KOUČ získáte

Ucelené dovednosti koučování

Ucelené znalosti z výživy

 odpovídající úrovni navazujících studijních oborů na VOŠ či bakalářských studijních programech

Potvrzení o absolvování

akreditovaného programu MŠMT

Certifikát dokládající,

že jste Health kouč!

Program pro kurzy

PRESENČNÍ VÝUKA V BRNĚ

Výuka probíhá v pátky 15:00 – 20:00 a soboty 9:30 – 16:30

1. víkend
24.3.2023 Jídelníček při směnném provozu a cirkadiánní rytmy
25.3.2023 Základy koučinku, koučování v kontextu společnosti, struktura procesu koučování, modely I.

2. víkend
31.3.2023 Lifespan, antiaging, evidence based-nutrition
1.4.2023 Komunikace v koučinku, otázky, naslouchání, přímá komunikace, kompetence kouče

3. víkend
7.4 – 8.4.2023 STUDIJNÍ VOLNO

4. víkend – DOMÁCÍ PŘÍPRAVA
14.4.2023 Emoce a psychika, psychologie hubnutí, psychologie změny
15.4.2023 Koučink změny

5. víkend – DOMÁCÍ PŘÍPRAVA
21.4.2023 Terapie obezity a práce s obézními klienty, kognice a kognitivní terapie
22.4.2023 Kognitivní procesy a koučink, emoce a koučování

6. víkend
28.4.2023 Zásadotvorná terapie, antinutrienty, alergie, intolerance a eliminační diety
29.4.2023 Plánování procesu koučinku, akční kroky koučování, řízení procesu koučování

7. víkend studia
5.5 – 6.5.2023 STUDIJNÍ VOLNO

8. víkend studia
12.5.2023 Střeva, mozek-střeva spojení, imunita
13.5.2023 Zdolávání překážek v procesu koučování

9. víkend studia
19.05.2023 Deprese a výživa pro psychické zdraví a mozek
20.05.2023 Praktické koncepty koučinku, koučovací modely II., zpětná vazba při koučování, stanovování cílů

10. víkend studia
26.5 – 27.5. STUDIJNÍ VOLNO

11. víkend studia
02.6.2023 Výživa ve sportu a fitness od A do Z pro silové i vytrvalostí sporty
03.6.2023 Stanovování cílů v koučování, měření výsledků v koučování

12. víkend studia
09.6.2023 Základy marketingu koučů
10.6.2023 Prodejní dovednosti a propagace koučů offline i online, PŘEDÁNÍ MŠMT POTVRZENÍ A CERTIFIKÁTŮ

Můžete se těšit na tato témata:

OSNOVA KOUČOVÁNÍ

Základy koučinku, koučování v kontextu společnosti, etika v koučování, role kouče, základní principy koučinku.
Struktura procesu koučování a koučovací modely I.
Kompetence kouče, odpovědnost kouče, tvorba vztahu kouč – koučovaný.
Komunikace v koučinku: síla koučovacích otázek, naslouchání, přímá komunikace, verbální a neverbální komunikace, emoční inteligence v procesu koučování, pozitivní psychologie.
Koučink změny: role kouče při vedení koučovaného ke změně, práce s emocemi v procesu změny, fixní vs. růstové myšlení a práce s tím, koučink vztahu ke zdravému životnímu stylu.
Kognitivní procesy a koučink: emoce v koučování, práce s pozorností, koučovací proces jako proces učení se, neurovědecké pojetí koučinku a co se děje uvnitř mozku při procesu koučování.
Plánování procesu koučinku: stanovování délky spolupráce, stanovování cílů koučinku I., akční kroky v koučování, řízení procesu koučování.
Stanovení kontraktu: stanovování kontraktu s koučovaným a nastavení podmínek pro koučování.
Zdolávání překážek v procesu koučování: koučovací nástroje
Praktický koncept koučinku, koučovací modely II., práce se zpětnou vazbou, stanovování cílů v koučování II., měření výsledků

Za jednotlivými tématy vždy následuje praktický nácvik budoucích health koučů.

OSNOVA VÝŽIVY

Zásadotvorná terapie stravou, antinutrienty ve výživě, intolerance, alergie a eliminační diety.
Psychologie hubnutí: emoce a psychika ve výživě, psychologie hubnutí z krátkodobého i dlouhodobého časového hlediska, psychologie změny (v kontextu s koučinkem změny).
Psychologie diet: závislosti, emoční přejídání.
Kognitivní terapie: kognice, kognitivní terapie a propojení s koučinkem (koučink změny, kognitivní procesy a koučink).
Terapie obezity: obezita, a obezitogenní prostředí, rozdělení a role tuku v těle, práce s vysoce obézními klienty v kontextu koučování.
Mozek, psychika výživa: lifespan, antiaging food, deprese a výživa pro psychické zdraví a mozek, role homocysteinu v procesu stárnutí a vzniku civilizačních onemocnění.
Health koučink: koučink stresu a obav, zloději energie, techniky správného dýchání a relaxace, nácvik relaxačních technik, koučink zdravého životního stylu (propojení dovedností s osnovou koučinku), koučink škodlivých pravidel a návyků, koučink změny, mindfulness.
Evidence – based nutrition: střevní mozek, mozek-střeva spojení, výživou pro silnou imunitu a odolnou psychickou kondici (propojení s výzkumy z neurovědy), mikrobiom a jeho význam pro zdraví a tělesnou hmotnost.
Jídelníček při směnném provozu: nastavení procesu práce s klientem, nutrienty při směnném provozu, mozek a spánková deprivace, vliv na obezitu a psychickou kondici.
Sportovní výživa: výživa ve sportu a fitness od A do Z, kategorie sportovců, vliv koučinku na sportovní výkon, práce kouče a nastavení parametrů koučování pro sportovce.

OSNOVA ZÁKLADŮ MARKETINGU A OBCHODU

Základy marketingu: jak na sebe-propagaci, koučink jako produkt – klíčové kompetence úspěšného prodeje, kde získávat klienty?
Obchodní a prodejní dovednosti: propagace nového oboru a nové služby klientům, obchod, prodej a strach ze selhání.