Autorizovaná zkouška pro profesní kvalifikaci

Výživový poradce

Mezinárodně uznávaný doklad

Žádaný bod do životopisu

Osvědčení o zkoušce

Buďte mezi prvními s tímto vzděláním

Termín zkoušky

v Brně

23.6.2023 nebo 30.6.2023

Pokud jste absolventem vzdělávacího programu Výživový poradce u jiného vzdělávacího zařízení, rádi vás ke zkoušce připravíme.

Průběh zkoušky

Obsahem jsou znalosti a kompetence, se kterými se poradce setkává se své praxi a naleznete je dle standardu Národní kvalifikace pro Výživové poradce.

Více zde

Zkouška se skládá z:

 • písemného ověření znalostí, které probíhá formou písemného testu,
 • praktického předvedení a ústního ověření – ověření kompetencí bude vycházet z modelové situace, kterou dodal uchazeč autorizované osobě a z modelových situací, které autorizovaná osoba pro profesní zkoušku připraví.

Forma zkoušení

Zkouška probíhá před dvoučlennou zkušební komisí.

Energy Arts, s.r.o.

Institut pro vzdělávání výživových poradců, je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace „Výživový poradce“ (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Úspěšný absolvent obdrží osvědčení

o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, kód 69-042-N, které odpovídá kvalifikační úrovni 5  dle EQF (Evropský rámec kvalifikací).

Po úspěšném absolvování této zkoušky vám doporučujeme zařadit zmínku o kvalifikační úrovni této zkoušky dle ERK, do vašeho životopisu.

Průběh zkoušky

Obsahem státní autorizované zkoušky Výživový poradce jsou

znalosti a kompetence, se kterými se poradce setkává se své praxi a naleznete je dle standardu Národní kvalifikace pro Výživové poradce.

Při zkouškách zasedá komise, složená ze dvou členů

 – tzv. autorizovaných osob. Zkouška je složena z písemné a praktické části a hodnotící komise musí zkoušeného vyzkoušet ze všech požadovaných kriterií, které jsou podrobně rozepsány pod tímto odkazem

Zkouška se skládá z:

 • písemného ověření znalostí, které probíhá formou písemného testu,
 • praktického předvedení a ústního ověření – ověření kompetencí bude vycházet z modelové situace, kterou dodal uchazeč autorizované osobě a z modelových situací, které autorizovaná osoba pro profesní zkoušku připraví.

Zkouška probíhá před dvoučlennou zkušební komisí.

Máte dotaz?

+420 777 608 571

Absolvováním zkoušky PROFESNÍ KVALIFIKACE získávate

Tato zkouška je součástí systému Národní soustavy kvalifikací 69-042-N

Je na úrovni maturity a zároveň aktuální nejvyšším možným vzděláním, jaké může Výživový poradce získat. Můžete tak být mezi prvními, kdo má toto prestižní vzdělání.

Osvědčení o zkoušce profesní kvalifikace v ČJ

Osvědčení odpovídá kvalifikační úrovni 5 dle EQF (Příklady profesních kvalifikací v rámci NSK s EQF 5: personalista, specialista marketingu, designér atd.).

Mezinárodně uznávaný doklad

o vzdělání ve výživě v anglickém jazyce.

Pro absolventy vzdělávacích programů Energy Arts, s.r.o.

 • Přípravný seminář v délce trvání 3,5 hodiny
 • Osvědčení s celostátní platností
 • Mezinárodně uznávaný doklad o vzdělání v anglickém jazyce (na vyžádání)

Pro absolventy jiných kurzů:

 • Přípravný seminář délka trvání 4,5 hodiny. Náplní je praktická příprava ke zkoušce, projdeme si všechny otázky k testu a i k ústní zkoušce
 • Osvědčení s celostátní platností
 • Mezinárodně uznávaný doklad o vzdělání v anglickém jazyce (na vyžádání)

Žádaná kvalifikace

Po úspěšném absolvování této zkoušky vám doporučujeme zařadit zmínku o kvalifikační úrovni této zkoušky dle ERK, do vašeho životopisu.

Kvalifikační standard

Odborné způsobilosti
 • Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka
 • Orientace v základech biochemie a fyziologie lidského organismu
 • Orientace v nutriční a tělesné diagnostice klienta
 • Orientace v technologii výroby potravin a jejich značení
 • Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta
 • Orientace v základních i alternativních směrech výživy a v jejich využitích, uplatněních a rizikách
 • Sestavování jídelníčku pro různé skupiny klientů
 • Orientace v sortimentu doplňků stravy
 • Orientace v označování a výběru potravin
 • Vedení klienta k racionalizaci výživových názorů
 • Jednání s klientem

Více zde