Autorizovaná zkouška pro profesní kvalifikaci

Lektor

Mezinárodně uznávaný doklad

Žádaný bod do životopisu

Osvědčení o zkoušce

Buďte mezi prvními s tímto vzděláním

Termín zkoušky

v Brně

Léto 2023 – 30.6.2023

Pokud jste absolventem vzdělávacícho programu Lektor u jiného vzdělávacího zařízení, rádi vás ke zkoušce připravíme.

Průběh zkoušky

V rámci zkoušky dojde k ověření lektorských dovedností, nikoliv odborných dovedností tvořících obsah výuky.

Před zkouškou si uchazeč prostuduje kritéria a způsoby hodnocení zveřejněné na stránkách Národní soustavy kvalifikací, platné pro kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání.

 

Více zde

Zkouška se skládá z:

  • písemného ověření znalostí, které probíhá formou písemného testu
  • praktického předvedení a ústního ověření – ověření kompetencí bude vycházet z modelového vzdělávacího programu, který dodal uchazeč autorizované osobě a z modelových situací, které autorizovaná osoba pro profesní zkoušku připraví.

Forma zkoušky

Zkouška probíhá před dvoučlennou zkušební komisí.

Příprava na zkoušku trvá 15 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky je cca. 2 hodiny, z toho na písemný test připadá 20 minut.

Podrobné informace o přípravě a průběhu zkoušky budou uchazečům zaslány po odevzdání přihlášky na zkoušku.

Energy Arts, s.r.o.

Institut pro vzdělávání výživových poradců, je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“ (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Úspěšný absolvent obdrží osvědčení

o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, kód 75-001-T, které odpovídá kvalifikační úrovni 7 dle EQF (Evropský rámec kvalifikací).

Po úspěšném absolvování této zkoušky vám doporučujeme zařadit zmínku o kvalifikační úrovni této zkoušky dle ERK, do vašeho životopisu.

Průběh zkoušky

V rámci zkoušky dojde k ověření lektorských dovedností,

nikoliv odborných dovedností tvořících obsah výuky.

Před zkouškou si uchazeč prostuduje kritéria a způsoby hodnocení zveřejněné na stránkách Národní soustavy kvalifikací, platné pro kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání.

Uchazeč vypracuje před zkouškou podklady

pro modelový vzdělávací program, který bude připraven pro vzdělávací aktivitu v délce trvání 4 vyučovacích hodin. Podklady pro modelový vzdělávací program budou obsahovat prvky, které odpovídají kritériím hodnotícího standardu a budou zpracovány v elektronické podobě.

Zkouška se skládá z:

  • písemného ověření znalostí, které probíhá formou písemného testu
  • praktického předvedení a ústního ověření – ověření kompetencí bude vycházet z modelového vzdělávacího programu, který dodal uchazeč autorizované osobě a z modelových situací, které autorizovaná osoba pro profesní zkoušku připraví.

Zkouška probíhá před dvoučlennou zkušební komisí.

Příprava na zkoušku trvá 15 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky je cca. 2 hodiny, z toho na písemný test připadá 20 minut.

Podrobné informace o přípravě a průběhu zkoušky budou uchazečům zaslány po odevzdání přihlášky na zkoušku.

Máte dotaz?

+420 777 608 571

Absolvováním zkoušky PROFESNÍ KVALIFIKACE získávate

Ukončíte tak své vzdělání Zkouškou se srovnatelnou úrovní

jako se dostanou absolventi magisterského studijního programu.

Obdoba získání titulů: Mgr., MgA., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., JUDr., PhDr., RNDr., Pharm.Dr., ThLic., ThDr., v délce studia 2–3 roky (nebo u tzv. dlouhého, na bakalářský program nenavazujícího studia, v délce 4–6 let).

Konzultace v ceně!

V ceně je případná konzultace pro vaši úspěšnou přípravu na zkoušku

Osvědčení s celostátní platností

Po úspěšném absolvování této zkoušky vám doporučujeme zařadit zmínku o kvalifikační úrovni této zkoušky dle ERK, do vašeho životopisu.

Úspěšný absolvent obdrží osvědčení

o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, kód 75-001-T, které odpovídá kvalifikační úrovni 7 dle EQF (Evropský rámec kvalifikací).

Osvědčení o zkoušce profesní kvalifikace v ČJ

Osvědčení o zkoušce profesní kvalifikace v ČJ, které odpovídá kvalifikační úrovni 7 dle EQF (Příklady profesních kvalifikací v rámci NSK s EQF 7: manažer kvality, vedoucí týmů, atd.).

Mezinárodně uznávaný doklad

o vzdělání ve výživě v anglickém jazyce.
(na vyžádání)

Kvalifikace

Příklady

Znalosti

  • vysoce specializované znalosti, z nichž některé jsou v popředí znalostí v oboru práce nebo studia, sloužící jako základ originálního myšlení nebo výzkumu
  • kritické uvědomování si znalostí v oboru a na rozhraní mezi různými oblastmi

Dovednosti

  • speciální dovednosti požadované při řešení problémů ve výzkumu a/nebo při inovacích s cílem rozvíjet nové znalosti a postupy a integrovat poznatky z různých oblastí

Kompetence

  • řídit a transformovat pracovní nebo vzdělávací kontexty, které jsou složité, nelze je předvídat a vyžadují nové strategické přístupy
  • nést odpovědnost za přispívání k profesním znalostem a postupům a/nebo za posuzování strategických výkonů týmů

Více zde