Nutri-Score (čti nutriskóre) je jednoduchý systém, který spotřebiteli na první pohled řekne, jaká je výživová hodnota výrobku, který má před sebou. Ještě jinými slovy: řekne, zda je potravina zdravá či nezdravá.

Systém, na jakém pracuje je ten, že obal potraviny je označen jednoduchým kódem skládajícího se z pěti písmen a jim odpovídajících barev. Barvy jsou inspirovány semaforem:

Zelená: A, B

Oranžová: C, D

Červená: E

NUTRI-SCORE

Jak a kdo rozhodne, které potraviny budou jak označeny:

Nutri-Score je systém označování potravin na přední straně obalu, založený na vědecké metodě stanovení výživové hodnoty výrobků. 

Nutri-Score odráží závazek potravinářských firem podporovat správnou výživu a podporovat informovaný výběr spotřebitele – velmi jednoduše a na první pohled zřetelně. 

Proč je to důležité?

Navzdory propagaci zdravé stravy, předsestavených jídelníčků, či receptů ze sezónních surovin objevující se v life-style časopisech, počet lidí s nadváhou/obezitou stále stoupá.

Spotřebitelé také velmi často tápou nad tím, jak číst etikety obalů potravin. Anebo zkrátka na to nemají čas. Výsledkem je to, že spotřebitelé velmi často nevědí, jak si vybrat hodnotné potravinové výrobky. 

Dalším důvodem je nejen velký výběr na pultech obchodů, ale i nedostatek odborných znalostí o jednotlivých složkách produktu. K tomu jsou zapotřebí velmi často odborné znalosti. 

Tyto odborné znalosti učíme např. na vzdělávacím programu Výživový poradce.

Nutriscore

Nutriscore

Jelikož systém semaforu je zažitý a lidmi používaný, inspiroval se jím i systém nutriscore. Je to tedy celkem intuitivní a srozumitelné představení výživové hodnoty označených výrobků pro spotřebitele. 

Stav v ČR a v Evropě

Systém Nutri-Score oficiálně doporučují např. vlády Španělska, Francie, Německa či země Beneluxu. 

V České republice Nutri-Score již podpořilo několik odborných institucí, včetně Ministerstva zdravotnictví. V říjnu 2021 byla ustavena Pro Nutri-Score platforma, která se skládá z firem, akademických pracovišť, prodejců, neziskových společností i lékařských asociací a  podporuje ji i rostoucí počet předních českých odborníků na výživu. Nicméně stále chybí legislativa, která by v ČR uzákonila povinnost používání tohoto systému.

Závěrem

Samozřejmě problematika používání nějakého šablonovitého systému označování potravin nemá jen pozitiva.

Pro NEzavedení tohoto systému např. hovoří to, že může ve spotřebiteli vzbuzovat pocit, že již nemusí číst další informace na obalu nebo nezohledňuje míru zpracování potraviny. 

Můj názor je ten, že ten, kdo umí a čte běžně obaly potravin, tak je číst nepřestane. A po kontrole označení systémem Nutri-Score si ověří na obalu potraviny proč je daná potravina tak označena.

Spotřebitel, který není zvyklý číst obaly potravin může naopak na první pohled vidět vhodnost dané potraviny.

A jaký je váš názor na tento systém? Uvítali byste jej v označování potravin pro ČR nebo jej považujete za zbytečný či zmatečný?

Zajímá vás studium výživy? Začněte např. vzdělávacím programem Výživový poradce nebo Health kouč. 

Nevíte, který si zvolit? Pojďte si udělat kvíz, zda máte na to pomáhat transformovat životy lidí a stát se Health koučem.

ZDROJE: 

https://szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/co-je-nutri-score-a-jak-se-pouziva

https://www.nutriscorecesko.cz/o-nutri-score